Verkiezing ‘Vogel van het Jaar 2017'

Met de verkiezing van de ‘Vogel van het Jaar’ zet Vogelbescherming Vlaanderen elk jaar twaalf vogelsoorten in de kijker. Twaalf soorten waarvan de ene al wat bekender, kleurrijker of zeldzamer is dan de andere. Maar alle twaalf zijn ze een plaats in de schijnwerpers waard. Jij bepaalt mee welke soort in 2017 de titel 'Vogel van het Jaar' mag dragen.

Bekijk hier waarin iedere vogel uniek is en vergeet jouw stem niet te geven. Met jouw stem maak je immers kans om een van de vele mooie prijzen te winnen. Stemmen kan nog tot en met 18 november 2016. Eind december maakt Vogelbescherming Vlaanderen dan de winnaar bekend. 

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Boomkruiper (Certhia brachydactyla)
Boomkruiper (Certhia brachydactyla)
Ekster (Pica pica)
Ekster (Pica pica)
Groene specht (Picus viridis)
Groene specht (Picus viridis)
Kluut (Recurvirostra avosetta)
Kluut (Recurvirostra avosetta)
Kwartelkoning (Crex crex)
Kwartelkoning (Crex crex)
Oeverzwaluw (Riparia riparia)
Oeverzwaluw (Riparia riparia)
Tafeleend (Aythya ferina)
Tafeleend (Aythya ferina)
Wespendief (Pernis apivorus)
Wespendief (Pernis apivorus)
Wielewaal (Oriolus oriolus)
Wielewaal (Oriolus oriolus)
Zanglijster (Turdus philomelos)
Zanglijster (Turdus philomelos)

Bovenstaande foto's werden ter beschikking gesteld door:

Rollin Verlinde
Hugo Willocx
Jan Rodts
Yves Adams