Verkiezing ‘Vogel van het Jaar 2019'

Met de verkiezing van de ‘Vogel van het Jaar’ zet Vogelbescherming Vlaanderen elk jaar twaalf soorten in de kijker. Hiermee wil onze organisatie zoveel mogelijk mensen betrekken bij haar dagelijkse beschermingswerk. Dit jaar zetten we twaalf minder algemene tuinvogels in de kijker. De ene is al wat bekender dan de andere. Wij willen graag weten welke soort jou het meeste aanspreekt. Kies je voor een vogel die je af en toe in je tuin ziet? Of gaat jouw voorkeur uit naar een vogel die je nog nooit in je tuin zag en toch graag op bezoek zou willen krijgen? De soortensamenstelling hangt immers voor een groot deel af van de inrichting van jouw tuin, maar ook van welk soort biotoop jouw tuin omringt: weiland, bos of akkerland? Misschien heb je helemaal geen tuin omdat je midden in de stad woont? Geen nood, ook in de stad leven vogels en er zijn er die heel dichtbij broeden zonder dat je het weet.

Met jouw stem bepaal je mee welke soort in 2019 de titel ‘Vogel van het Jaar’ mag dragen. Als je je stem uitbrengt, maak je bovendien kans om een van de vele mooie prijzen. Het zijn stuk voor stuk natuur-gerelateerde producten, ter beschikking gesteld door Vogelbescherming Vlaanderen, Vivara Natuurbeschermingsproducten en Kosmos Natuur. Stemmen kan tot en met 18 november 2018. In de januari-editie van ‘Mens & Vogel’ maken wij de winnaar bekend. Hieronder stellen we de twaalf laureaten kort aan je voor. Oh ja, dit jaar verwelkomen wij ‘Het Nieuwsblad’ als nieuwe partner. Wij willen immers heel graag meer mensen bereiken buiten de leden van Vogelbescherming Vlaanderen. Hierdoor krijgen wij de kans om de natuur- en vogelbeschermingsgedachte breder uit te dragen.

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
Gaai (Garrulus glandarius)
Gaai (Garrulus glandarius)
Goudhaan (Regulus regulus)
Goudhaan (Regulus regulus)
Grote bonte specht (Dendrocopos major)
Grote bonte specht (Dendrocopos major)
Grote lijster (Turdus viscivorus)
Grote lijster (Turdus viscivorus)
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Keep (Fringilla montifringilla)
Keep (Fringilla montifringilla)
Kuifmees (Lophophanes cristatus)
Kuifmees (Lophophanes cristatus)
Sijs (Spinus spinus)
Sijs (Spinus spinus)
Sperwer (Accipiter nisus)
Sperwer (Accipiter nisus)
Steenuil (Athene noctua)
Steenuil (Athene noctua)
Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Bovenstaande foto's werden ter beschikking gesteld door:

Rollin Verlinde
Hugo Willocx
Jan Rodts
Yves Adams