Verkiezing ‘Vogel van het Jaar 2021'

 De vogel van het jaar 2021 is geworden: De witte kwikstaart.

Er kan eind dit jaar weer gestemd worden op de verkiezingen voor de vogels van het jaar 2022.

Vogel van het Jaar 2021 

 De laatste maanden van 2020 breken aan, nog even mag de goudvink zichzelf de Vogel van het Jaar noemen. Met de verkiezing van de ‘Vogel van het Jaar’ zet Vogelbescherming Vlaanderen elk jaar twaalf soorten in de kijker. Hiermee wil onze organisatie zoveel mogelijk mensen betrekken bij haar dagelijkse beschermingswerk. Het ene jaar zijn de laureaten bijvoorbeeld ‘tuinvogels’, het andere jaar ‘bosvogels’. In functie van de ‘Verkiezing van de Vogel van het Jaar 2021’ was het wat zoeken naar een leuke invalshoek. Die vonden we uiteindelijk bij de Europese Commissie. Begin dit jaar stelde die 2021 immers voor als Europees Jaar van de spoorwegen.

Het voorstel van de Commissie moet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal op het vlak van vervoer. Met een reeks evenementen, campagnes en initiatieven zal Europa het spoor in 2021 aanprijzen als een duurzame, innovatieve en veilige vervoerswijze. Daarbij zullen de voordelen van het spoor voor de bevolking, de economie en het klimaat worden benadrukt, evenals de resterende uitdagingen om tot één echte Europese spoorwegruimte zonder grenzen te komen.

Iedereen die vaak de trein neemt – bijvoorbeeld van en naar het werk – kan beamen dat dit milieuvriendelijke vervoersmiddel ideaal is voor zijn of haar regelmatige verplaatsingen, ook al zijn er altijd wel verbeterpunten zoals stiptheid, capaciteit en de prijs van een vervoersbewijs. Voor de natuurliefhebbers onder ons zijn het overmatige gebruik van herbiciden om de sporen vrij te houden van al te veel (on)kruid en het ondoordacht kappen van bomen en struiken tijdens de broedperiode dan weer een doorn in het oog. Het kan dus altijd beter.

Wij zochten dus naar vogelsoorten die af en toe langs, op of tussen de rails gezien kunnen worden. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar er zijn zelfs vogels die er hun nest maken en hun kroost grootbrengen. Aan jou de eer om uit deze twaalf jouw favoriet te kiezen. Je stem uitbrengen kan deze keer enkel online via de website en dit ten laatste op 15 november 2020. Daarna worden de stemhokjes ontmanteld. Op die website kan je ook zien welke mooie, natuur-gerelateerde prijzen er kunnen worden gewonnen.

 

Houtduif (Columba palumbus)
Houtduif (Columba palumbus)
Ringmus (Passer montanus)
Ringmus (Passer montanus)
Grauwe kiekendief (Circus pygargus)
Grauwe kiekendief (Circus pygargus)
Graspieper (Anthus pratensis)
Graspieper (Anthus pratensis)
Huismus (Passer domesticus)
Huismus (Passer domesticus)
Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)
Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)
Spreeuw (Sturnus vulgaris)
Spreeuw (Sturnus vulgaris)
Witte kwikstaart (Motacilla alba)
Witte kwikstaart (Motacilla alba)
Ooievaar (Ciconia ciconia)
Ooievaar (Ciconia ciconia)
Visarend (Pandion haliaetus)
Visarend (Pandion haliaetus)
Roek (Corvus frugilegus)
Roek (Corvus frugilegus)
Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Blauwe reiger (Ardea cinerea)

Bovenstaande foto's werden ter beschikking gesteld door:

Rollin Verlinde
Hugo Willocx
Jan Rodts
Yves Adams