Verkiezing ‘Vogel van het Jaar 2019'

De Vogel van het Jaar 2019 is ... 

 

De steenuil heeft de 'Verkiezing van de Vogel van het Jaar 2019' gewonnen én met glans! Een opsteker voor onze roofvogelafdelingen die zich het hele jaar door uit de naad werken om roofvogels en uilen een betere (wettelijke) bescherming te bieden.

Elk jaar stijgt het aantal deelnemers aan de ‘Verkiezing van de Vogel van het Jaar’ en daar kunnen we bij Vogelbescherming Vlaanderen alleen maar blij om zijn. Deze laagdrempelige activiteit is immers een van de manieren om het grote publiek te betrekken bij het werk dat onze vereniging doet, maar het is ook een instrument om mensen respect voor wilde vogels bij te brengen en hen te stimuleren wat vaker naar vogels te gaan kijken. Door elk jaar 12 soorten verkiesbaar te stellen, hopen we dat steeds meer mensen oog zullen hebben voor alles wat veren heeft en in onze natuur rondvliegt. Ondertussen zoeken we naar extra kanalen om de verkiezing van de Vogel van het Jaar nóg breder bekend te maken. Media of organisaties die volgend jaar hiervoor met ons willen samenwerken, kunnen ons nu reeds contacteren.

In 2017 brachten 3945 mensen hun stem uit, nu waren het er 4842; dat zijn er dus 897 meer. Nog tot en met 31 december is de merel ‘Vogel van het Jaar 2018’. Met 686 stemmen achter zijn naam hield de merel de ‘concurrentie’ ruim achter zich. Ook nu is de voorsprong van de winnaar op de verliezers groot: de winnaar kreeg 953 kiezers achter zich, de tweede 635 en de derde 546. Dit is de Top 3 van 2019:

Brons: goudhaan (met 546 stemmen)

Zilver: grote bonte specht (met 635 stemmen)

Goud: steenuil (met 953 stemmen)

 

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
Gaai (Garrulus glandarius)
Gaai (Garrulus glandarius)
Goudhaan (Regulus regulus)
Goudhaan (Regulus regulus)
Grote bonte specht (Dendrocopos major)
Grote bonte specht (Dendrocopos major)
Grote lijster (Turdus viscivorus)
Grote lijster (Turdus viscivorus)
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Keep (Fringilla montifringilla)
Keep (Fringilla montifringilla)
Kuifmees (Lophophanes cristatus)
Kuifmees (Lophophanes cristatus)
Sijs (Spinus spinus)
Sijs (Spinus spinus)
Sperwer (Accipiter nisus)
Sperwer (Accipiter nisus)
Steenuil (Athene noctua)
Steenuil (Athene noctua)
Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Bovenstaande foto's werden ter beschikking gesteld door:

Rollin Verlinde
Hugo Willocx
Jan Rodts
Yves Adams