Privacy statement

Vogelbescherming Vlaanderen, Vivara natuurbeschermingsproducten en Tirion Natuur respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Vogelbescherming Vlaanderen, Vivara natuurbeschermingsproductenm en Tirion Natuur zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Vogelbescherming Vlannderen VZW
Koetshuis Stadspark
Walburgstraat 37
B-9100 Sint-Niklaas

Vivara Natuurbeschermingsproducten
Uitbreidingsstraat 84/3
2600 Berchem
Antwerpen

VBK uitgevers
Katwilgweg 2
2050 Antwerpen

Uw gegevens zorgen ervoor dat wij u zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn.
Als u stemt, hebben we uw naam en e-mailadres nodig om de stem te valideren.  Als u stemt account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Cookies
Wij maken bij onze website gebruik van cookies voor diverse redenen. Een cookie is een eenvoudig bestandje met gegevens dat wordt opgeslagen op uw PC. Met behulp hiervan kan onze website u herkennen wanneer u weer langskomt. Cookies geven ons de mogelijkheid om onze website optimaal voor u in te stellen. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar info@vogelvanhetjaar.be.

Bronnen literatuur:
Blok, H. & ter Stege, H. De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis. 2000. Cip-gegevens koninklijke bibliotheek, Den Haag, 272p.
Couzens D., Tuinvogelgeheimen: Hun privéleven blootgelegd! 2011. De Fontein / Tirion BV, Baarn, Nederland, 192 p.
De Laet, J. Kraaien, kwajongens van bos en veld. 2004. VUBPRESS, Brussel, 252p.
Dijksterhuis K. & Hut H. Akkervogels. 2010. Roodbont Publishers B.V., 144 p.
Hayman P. & Hume R., Alle vogels van Europa. 2008. Tirion Uitgevers BV, Baarn en Uitgeversmaatschappij The Reader’s Digest BV, Amsterdam/Brussel, 552 p.
Harrison C., 1977. Elseviers Broedvogelgids. Nesten, eieren en jongen van alle in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten broedende vogels, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 430 p.
Kant A., Weidevogels. 2011. Roodbont Publishers B.V., 172 p.
Mebs T. & Schmidt D., Roofvogels van Europa, Noord-Afrika en Voor-Azië. Tirion Natuur
Vermeersch G., Anseling A., Devos K., Herremans M., Stevens J., Gabriëls L & Van Der Krieken B., 2004, Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002, Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23, Brussel.
Mullarny K., Svensson L., Zetterström D. & Grant P.J. 2005. ANWB Vogelgids van Europa. Tirion Uitgevers BV, Baarn, Nederland, 400 p.
Cramp S. et al. Handbook of the Birds of Europe the Middel East and North Africa, the birds of the Western Palearctic. Oxford University Press inc., NY.